ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ

ID Card No.  001-2022

Jatinder Bedi

Chief Editor - Dera Baba nanak

ID Card No.  002-2022

Manmeet Singh

Editor - Dera Baba nanak

Jatinder Kumar ( Sonu )

ID Card No.  101-2022

Jatinder Kumar ( Sonu )

Special Reporter - Dera Baba nanak

Krishan Gopal

ID Card No.  102-2022

Krishan Gopal

Reporter - Dera Baba Nanak

ID Card No.  103-2022

Gulshan Kumar

Reporter - Gurdaspur

ID Card No.  104-2022

Jasvir Kajal

Reporter - Adda Saran, Tanda

ID Card No.  105-2022

Rohit Passi

Reporter - Fatehgarh Churian

ID Card No.  111-2023

Anita Bedi

Reporter - Batala

ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਰ  ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ