ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲਪੇਟੇ, ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 
ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM ਮੋਦੀ 
ਨੂੰ ਲਿਆ ਲਪੇਟੇ, ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ