ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਹਨ ਪਲਾਜਾ ਪੈਲਸ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਹਨ ਪਲਾਜਾ ਪੈਲਸ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ 
ਸਥਿਤ ਮੋਹਨ ਪਲਾਜਾ ਪੈਲਸ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ 
ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ