ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ - ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ , ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ 8847467703 ਤੇ ਵਟਸਅੱਪ ਕਰੋ ਜੀ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਨਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ